PL | EN

Związki powierzchniowo czynne

Obniżają napięcie powierzchniowe na styku wody i zanieczyszczeń znajdujących się na tkaninie. Ułatwia to zwilżenie tkaniny i w efekcie, umożliwia oddzielenie zanieczyszczeń, rozbicie ich na drobne cząstki i zawieszenie w roztworze środka piorącego.